Aanpassing vermogensrendementsheffing 2017: nadelig voor iedereen

Een aantal maanden geleden heb ik een blogpost geschreven over een eventuele aanpassing van de vermogensrendementsheffing. Omdat sparen tegenwoordig helemaal niks meer oplevert aan rente zijn er veel klachten gekomen over de huidige vermogensrendementsheffing.

Hoe zit het ook alweer precies: de vermogensrendementsheffing is gebaseerd op een fictief rendement over je vermogen van 4%. De overheid gaat er vanuit dat jij over je vermogen een rendement haalt van 4%. Of dit in de praktijk ook zo is maakt niet uit. Over dit rendement rekent de overheid 30% vermogensbelasting. 30% van 4% is 1.2% effectieve vermogensrendementsheffing.

Iedereen heeft een vrijstelling van deze heffing tot 21.330 euro vermogen in box 3. Heb je meer dan 21.330 euro vermogen in box 3 dan moet je over het bedrag wat boven de 21.330 euro uitkomt 1.2% vermogensbelasting betalen. Oftewel stel je hebt een vermogen van 25.330 euro in box 3 dan betaal je over 4000 euro 1.2% vermogensbelasting. Je eerste koophuis valt niet in box 3. Dit vermogen valt in box 1. Doordat dit vermogen in box 1 valt hoef je hier dus geen vermogensrendementsheffing over te betalen.

De nieuwe vermogensrendementsheffing

Gisteren is bekend gemaakt hoe de nieuwe regels omtrent de vermogensrendementsheffing eruit gaan zien. Laat ik alvast aangeven dat het er niet heel gunstig uitziet. Kleine spaarders gaan er op lange termijn op achteruit. Mensen met een groot vermogen gaan direct achteruit. Daarover later meer.

Hoe ziet het nieuwe stelsel er uit:

 • Het vrijgestelde vermogen voor een individu wordt verhoogt van 21.330 euro naar 25000 euro.
 • De vermogensrendementsheffing wordt variabel gebaseerd op de spaarrentes van de afgelopen 5 jaar.
 • Het vermogensbelasting tarief van 30% blijft hetzelfde.

De overheid rekent op dit moment met een fictief rendement van 4%. Dit gaat in het nieuwe stelsel veranderen :

 • Vermogens tussen de 25.000 tot 125.000 euro hebben een fictief rendement van 2.9%
 • Vermogens boven de 125.000 tot 1.025.000 euro hebben een fictief rendement van 4.7%
 • Vermogens boven de  1.025.000 euro hebben een fictief rendement van 5.5%

Effectief gezien betaal je aan vermogensrendementsheffing:

 • Vermogen vanaf 25.000 tot 125.000 euro = 0.87% (30% van 2.9%)
 • Vermogen vanaf 125.000 tot 1.025.000 = 1.41% (30% van 4.7%)
 • Vermogen vanaf 1.025.000 en hoger = 1.65% (30% van 5.5%)
Vermogen Fictief rendement Effectieve vermogensrendementsheffing
25.000 – 125.000 euro 2.9% 0.87%
125.000 – 1.025.000 euro 4.7% 1.41%
1.025.000 euro en hoger 5.5% 1.65%

In eerste instantie lijkt dit gunstig voor mensen met een vermogen tussen de 25.000 euro en 125.000 euro. En dat is ook zo. Nu betaal je nog 1.2% en straks maar 0.87%. Er zit echter een addertje onder het gras. Voor nu is het inderdaad gunstig maar hoe zit het in de toekomst?

De nieuwe vermogensrendementsheffing is uiteindelijk negatief voor iedereen

De nieuwe regels zijn gebaseerd op een variabele spaarrente berekent over de afgelopen 5 jaar. Heel toevallig staat de gemiddelde spaarrente over de afgelopen 5 jaren op een dieptepunt. Het absolute dieptepunt van spaarpercentages ooit. Oftewel indien de spaarrentes de komende jaren weer gaan stijgen komen we al snel boven de huidige 4% fictief rendement uit. Wie gaat er dus uiteindelijk op vooruit? De overheid. Natuurlijk lijkt het nu allemaal gunstig voor de meeste spaarders met een klein vermogen maar dat wordt allemaal snel minder gunstig zodra de spaarrentes omhoog gaan.

Omdat het fictieve rendement nu variabel is en dus meebeweegt met de spaarpercentages hoeveel gaan we er dan eigenlijk op vooruit? De effectieve vermogensrendementsheffing is de afgelopen jaren altijd 1.2% geweest ongeacht de spaarrentes. Tijdens perioden van lage spaarrentes ga je er met het huidige stelsel er op achteruit. Maar tijdens perioden van hoge spaarrentes ga je er met het nieuwe stelsel op achteruit. Aangezien we nu in een dieptepunt zitten hoeveel vermogensbelasting moeten vermogende Nederlanders in de toekomst gemiddeld gaan betalen? Ik verwacht dat dit boven de huidige 1.2% uitkomt.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over vermogens boven 125.000 euro en 1.025.000 euro. Deze mensen gaan er een heel stuk op achteruit. Een paar tiende procent lijkt in eerste instantie weinig maar is ontzettend veel. Om een voorbeeld te geven:

Iemand met aandelenportfolio behaalt een effectief netto rendement van 4% per jaar. Netto rendement houdt in dan alle overige kosten en belastingen al afgetrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de inflatie en vermogensrendementsheffing. Indien deze persoon een vermogen heeft boven de 125.000 euro betekent dit dat deze persoon in het nieuwe systeem 1.41% -1.2% = 0.21% extra vermogensrendementsheffing gaat betalen over het gedeelte boven 125.000 euro. Zijn effectieve netto rendement over het gedeelte boven de 125.000 euro vermogen is dan 4% – 0.21% = 3.79%. Dit lijkt een kleine daling maar hoeveel % is dit precies? 0.21%  delen door 4 keer 100 = 5.5%!

Het netto rendement over vermogen boven de 125.000 euro is met 5.5% gedaald. En dat met de huidige rentepercentages die de afgelopen vijf jaren op het absolute dieptepunt hebben gestaan. Oftewel het netto rendement zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar gaan dalen.

Een voorbeeld berekening nieuwe vermogensrendementsheffing:

Stel iemand heeft een vermogen van 2 miljoen euro in box 3. In het huidige stelsel ben je dan kwijt aan vermogensrendementsheffing 1.2% over (2 miljoen euro – 21.330 euro vrijstelling) = 23.744 euro

In het nieuwe stelsel ben je dan kwijt:

 • 0.87% over de eerste 100.000 euro = 870 euro
 • 1.41% over (1.025.000 euro – 125.000 euro) = 12.690 euro
 • 1.65% over (2 miljoen – 1.025.000 euro) = 16.088 euro

In totaal ben je in het oude stelsel kwijt 23.744 euro en in het nieuwe stelsel 29.648 euro. Maar wat gaat er gebeuren indien de komende jaren de spaarrentes weer gaan stijgen? Het fictieve rendement wat de overheid heeft berekend groeit met de spaarrentes mee. Mensen met een groot vermogen gaan dan nog veel meer inleveren.

Vermogensrendementsheffing 2017 zelf berekenen

Wil je de vermogensrendementsheffing 2017 berekenen voor je eigen vermogen vul dan hieronder je vermogen in. Er wordt berekend wat je kwijt bent aan vermogensbelasting met de oude regeling en straks in de nieuwe regeling.

Vermogensrendementheffing 2017 berekenen

Vermogen: ,-
2-persoonshuishouden:

Belangrijke update 22-09-2016: Rechtszaak aangespannen

Op 7 september 2016 heeft er een rechtszaak plaatsgevonden over de vermogensrendementsheffing. Deze rechtszaak is aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers namens een aantal belastingplichtigen.

Een dergelijke rechtszaak zou normaal gesproken veel aandacht krijgen. Veel mensen zijn boos over hoe de huidige vermogensrendementsheffing tot stand is gebracht. De rechtbank had geen bezwaar tegen een openbare zitting. De belastingdienst wel… Het is dus niet vreemd dat je er vrijwel niks over leest in de media.

Het omstreden forfaitaire rendement stamt inmiddels uit het jaar 2001. De wetgever heeft in 2001 bepaald dat een rendement van 4%, na aftrek van inflatie en zonder risico, jaar in jaar uit mogelijk zou zijn. Over dit rendement heft de belastingdienst 30% vermogensbelasting (30% van 4% is 1.2%).

Volgens de belastingdienst moet er niet alleen gekeken worden naar de huidige rente op spaargeld maar ook naar rendement op beleggingen. Veel belastingbetalers en ook de Bond voor de Belastingbetalers zijn het daar niet mee eens.

Maar hoe kan het zijn dat de overheid belasting heft over rendementen die vrijwel niemand behaalt? Dit neigt naar diefstal op het hoogste niveau. Er wordt van alle burgers (met een vermogen) verwacht dat ze belasting moeten betalen over fictieve rendementen van beleggingen. Terwijl de meeste mensen niet eens beleggen…

De huidige (september 2016) spaarrente komt bij veel banken niet hoger uit dan 0.8%. Dat betekent dat mensen met een vermogen zelfs moeten betalen omdat ze vermogen hebben. Oftewel sparen wordt gestraft.

In juni 2016 stelde de Hoge Raad (hoogste rechter in Nederland) dat een 4% rendement over een reeks van jaren niet haalbaar is voor particulieren en dat er van de wetgever verwacht mag worden dat de heffing wordt aangepast.

Zoals je in dit artikel kunt lezen komen er aanpassingen aan de omstreden belasting. Maar nog steeds gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement en niet van werkelijk behaalde rendementen. Uiteindelijk zal er dus niet zoveel gaan veranderen. Sterker nog, misschien gaat iedereen met vermogen er op achteruit.

De uitspraak over deze rechtszaak vindt uiterlijk op 19 oktober 2016 plaats. De kans is echter klein dat de Bond voor Belastingbetalers de zaak gaat winnen. We houden je op de hoogte!

Update 12/01/2017: Rechtzaak verloren!

De uitspraak over de omstreden vermogensrendementsheffing is gisteren bekend gemaakt. Volgens de rechtbank is de fictieve heffing in 2013 en 2014 niet in stijd met de Europese regels.

Er zijn een tweetal massale bezwaarprocedures ingediend door boze belastingbetalers. De uitpraak van deze twee bezwaarprocedures kun je teruglezen op de volgende locatie:

De rechtzaak was aangespannen door belastingbetalers die het niet eens zijn met de fictieve vermogensrendementsheffing die wordt toegepast op vermogen. De rechtbank ziet echter geen aanleiding om de vermogensrendementsheffing aan te passen of af te schaffen. Met als hoofdzakelijke reden dat de rechtbank het mogelijk acht om een rendement van 4% over het vermogen op lange termijn te realiseren.

Natuurlijk een belachelijke uitspraak. Helpt de rechtbank dan ook mee om deze 4% rendement te realiseren? En hoe zit het met de mensen die geld verliezen omdat ze verkeerde investeringen doen?

Er volgen nog een viertal uitspraken. Maar de kans is vrij groot dat ook deze zaken dezelfde uitkomst zullen krijgen. De zaken zullen daarna nog voorgelegd worden aan de Hoge Raad. Maar goed, daar moeten we ook maar niet teveel van verwachten…

Hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te worden?

In stap 7 van ons stappenplan hebben we een berekening gemaakt hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te worden. Daarnaast hebben we ook een berekening gemaakt hoeveel geld je veilig van je vermogen kunt opnemen zonder dat je vermogen opraakt. Hiermee houden we rekening met de vermogensrendementsheffing van 1.2%. Met de nieuwe regels gaat deze formule ook veranderd worden. In eerste instantie pakt dit gunstig uit maar zodra de vermogensrendementsheffing boven de 1.2% uitkomt ga je er op achteruit. Effectief betekent dit dat je minder geld kunt opnemen van je vermogen zonder dat het opraakt. Dit kan inhouden dat je langer moet sparen en dus langer moet werken om op het gewenste bedrag uit te komen. In eerste instantie was alleen de inflatie variabel maar straks de vermogensrendementsheffing ook. Zo zie je maar weer dat je niet overal zomaar een berekening op los kunt laten.

Worden beleggers aangepakt?

Beleggers worden niet geraakt met deze maatregel. De vermogensbelasting  die je moet betalen is gebaseerd op de spaarpercentages van de afgelopen vijf jaren. Ongeacht hoeveel rendement je behaalt met aandelen. De mensen die het meeste geraakt worden zijn de mensen met een groot vermogen. De overheid veronderstelt dat mensen met een groot vermogen ook beleggen. Maar dit is in de praktijk helemaal niet waar. Het fictieve rendement voor de grotere vermogens zijn volgens de overheid hoger omdat deze mensen meer geld hebben om te beleggen. Hoeveel geld je investeert bepaalt niet de hoogte van het eventuele rendement. Oftewel de overheid geeft aan dat iemand die meer geld kan investeren automatisch een hoger rendement heeft. Daarom is de fictieve heffing op de grotere vermogens hoger.

Het grappige is dat indien de beurs crasht en mensen geen rendement behalen of zelfs negatief rendement dat ze dan nog steeds de hogere vermogensrendementsheffing moeten betalen! Wie heeft er precies baat bij de nieuwe regeling?

Er zijn echter ook mensen die nog harder geraakt worden. Dat zijn de mensen met een groot vermogen maar niet beleggen. Deze mensen behalen dus maar een rendement van rond de 1% (huidige spaarrente). In 2017 leveren deze mensen boven de 125.000 euro vermogen 0.21% of meer in over een gedeelte van hun vermogen. Dit kan er voor zorgen dat deze mensen hun geld gaan beleggen via een beleggingsfonds. En dat kun je maar beter niet doen met je geld tenzij je weet wat je doet. Voor meer informatie neem een kijkje bij opbouwen assets en dan specifiek het onderdeel aandelen.

Waar kun je het beste je geld in investeren?

Er zijn een aantal mogelijkheden. De beste manier is natuurlijk altijd investeren in assets. Maar in welke assets precies? Indien je bijvoorbeeld geld gaat investeren in een website zie je dit geld niet direct terug. Dat is het voordeel van een website. De overheid weet niet hoeveel jouw website waard is. Deze website is bijvoorbeeld een paar duizend euro waard indien we deze nu zouden verkopen. Dit heeft te maken met de informatie die er op staat, ranking in Google, en het onderwerp (financiën).

Dit stukje “vermogen” hoef je echter niet op te geven bij de belastingdienst. Oftewel je werkt aan je eigen asset, investeert er geld in en je website wordt meer waard maar je hoeft er geen belasting over te betalen! De waarde van een website zit niet alleen in de producten die verkocht worden maar dus ook in de informatie die er op staat en andere zaken zoals Google ranking en aantal bezoekers per maand.

Indien je voor iemand anders werkt ben je dus bezig om iemand anders zijn asset uit te bouwen of te verbeteren. Je werkt 40 uur per week om de asset van iemand anders te spekken. Het nadeel voor jou is dat je niet veel terug ziet van je geïnvesteerde tijd. Je krijgt er elke maand salaris voor maar je werk kan potentieel honderdduizenden euro’s waard zijn voor het betreffende bedrijf.  Het is dus beter om je tijd te investeren in je eigen assets in plaats van iemand anders zijn assets. Weet je niet waar je moet beginnen? Lees dan eerst het stappenplan op deze website door en neem een kijkje bij boek reviews en opbouwen assets.

Vraag: Wat vind jij van het nieuwe vermogensrendementsheffing stelsel?Deel dit artikel met je kennissen...Dit vind je misschien ook leuk...

64 reacties

 1. Job schreef:

  En dan te bedenken dat de vermogens veel zwaarder belast worden dan inkomens. Inkomens worden eenmalig belast, nl. bij het uitbetalen, meestal zo rond de 30 a 35%. Vermogens worden jaarlijks belast. Misschien wel 60 jaar lang of nog langer. Als je ieder jaar maar 98,8% van je vermogen overhoudt, telt dan na 60 jaar flink aan. Uiteindelijk hou je maar 50% van het vermogen over wat je gehad zou hebben zonder belasting. (0.988^60) Of je nu jaarlijks 10 of -10% rendement maakt, maakt geen verschil. De nieuwe percentages verhogen de vermogensbelasting zelfs naar 57 a 60% !!! Dat is absurd.

  • Johan van der Deen schreef:

   Wat misschien nog wel absurder is dat Nederland één van de weinige landen in Europa is die nog de vermogensbelasting hanteert. In landen zoals Duitsland, Spanje en Zweden is de vermogensbelasting al jaren geleden opgeheven. En dan gaan ze het nu ook nog verhogen… Dan durven ze ook nog te vermelden dat de kleinere vermogens er op vooruit gaan, voor hoelang?

   Gelukkig zijn er manieren om je vermogen te investeren zonder dat je hier belasting over hoeft te betalen. Hierover binnenkort een nieuwe blog post!

   Dank voor je reactie!

 2. Henry de Vogel schreef:

  ze gaan er van uit dat grote vermogens meer rendement maken. Vaak zijn het juist de ouderen met grote vermogens die ook leven van het rendement en dus minder risico nemen met het gevolg minder rendement.
  De redenatie van de regering van een progressief stelsel is dus niet fair

  • HenkJan schreef:

   klopt helemaal Henry ! Ik ben al jaren bezig deze legale doefstal een halt toe te roepen, maar helaas ben ik een roepende in de woestijn. Wiebes stuurt de Tweede Kamer met ene kluitje in het riet door zch te verschuilen achter complexiteit van een heffing op werkelijk rendement. Daar de banken tegenwoordig allerlei gegevens van ieders bankrekening 1 op1 aan de fiscus doorgeven,
   kan het niet moeilijk zijn het werkelijk rendement vast te stellen. Zoals van der Deen op 31.8.2015 aangeeft is de in ons omringde landen deze heffing of al lang afgeschaft of tot hefiing op werkelijk rendement teruggebracht.

 3. R. Overkamp schreef:

  Waarom wordt de vermogensrendementheffing niet uitgesplitst naar bijvoorbeeld heffen op ‘sparen’ en op ‘beleggen’, waarna vervolgens het reële rendement wordt bepaald over het vermogen van de betreffende belastingbetaler in het betreffende belastingjaar. Voor spaarvermogen is dat zeer eenvoudig uit te voeren, doordat de belastingdienst exact beschikt over alle gegevens van de spaarvermogens van burgers/belastingbetalers en alle rentetarieven van b anken openbaar zijn. Als ‘fictieve rente’ kan ook de gemiddelde rente van dat jaar aangehouden worden, of de rente op 10 jarige staatsleningen van dat jaar (zoals de PvdA ooit voorstelde).
  Voor beleggingsrendement kan een overeenkomstige sleutel gevonden worden, die dus per jaar kan wijzigen !!! De simpele gedachte hierachter is dat ook andere belastingen, zoals bijv. de inkomstenbelasting, gebaseerd zijn op werkelijk gerealiseerde inkomens en niet op fictieve inkomens.
  De hele idee van een fictief rendement stamt uit een periode (Vermeent 2001) dat het relatief ingewikkeld was voor de belastingdienst om de omvang van vermogensrendement vast te stellen (veel papierwerk, bonnetjes etc ). Aangezien thans alle spaartegoeden exact bekend zijn, kan er bij spaarvermogens maatwerk geleverd worden, zodat een ieder precies betaalt overeenkomstig zijn werkelijk behaalde rendement. Niet meer , niet minder.
  Bij belegd vermogen kan een meer passend tarief bereikt worden, dan nu het geval is. En de absurde situatie dat 5 % rendement gerekend zou worden, terwijl de beurs gecrasht is, doet zich dan i,i.g. niet meer voor.

  De kern van de zaak is : overheid hou op met het uitgaan van van fictieve rendementen. Dat is in een tijd waarin de overheid en de belastingdienst beschikken over alle financiële informatie van haar burgers, volkomen achterhaald. Maatwerk is nu zeer eenvoudig, met een druk op de knop uitvoerbaar, en sluit aan bij andere vormen van belastingheffing, zoals de IB. Als in de IB elke burger aangeslagen zou worden voor een fictief bedrag dat de overheid naar eigen goeddunken zou mogen vaststellen, zou de wereld te klein zijn. Waarom dan wel voor de vermogens(rendements)heffing?

  R. Overkamp

  • Johan van der Deen schreef:

   Dat de overheid nog steeds uitgaat van een fictief rendement is anno 2015 inderdaad bijzonder te noemen. Ik heb echter het vermoeden dat de hele ICT infrastructuur waar de overheid mee werkt te wensen overlaat waardoor het toch lastig wordt om alles voor iedereen apart te gaan berekenen ondanks dat alle gegevens bekend zijn.

   Zoals Henry ook al aangeeft zijn het ook vaak ouderen met een vermogen. Deze mensen kunnen geen hoge risico’s meer nemen en behalen daardoor een lager rendement. Het blijft toch bijzonder dat het fictieve rendement onveranderd blijft ongeacht het daadwerkelijke rendement. Zo krijg je inderdaad de absurde situatie dat je alsnog enorme belastingen moet betalen over een rendement wat misschien wel in de min staat in het geval van een beurscrash. Wat mij betreft schaffen ze de hele vermogensheffing af zoals in de rest van Europa.

   Dank voor je reactie.

   • R. Overkamp schreef:

    In reactie op Johan van der Deen: als de overheid inderdaad niet in staat is om op basis van de gegevens waar zij (al) over beschikt , exact vast te stellen wat het reële vermogensrendement van een bepaalde belastingplichtige is, dan zou zij een schatting kunnen doen (bijv. met tarieven zoals in het huidige of het nieuw voorgestelde systeem), waarbij de aangeslagen belastingplichtige vervolgens het recht heeft om bewijzen aan te voeren over wat het werkelijke rendement is (geweest) in het betreffende belastingjaar, als hij het niet met die schatting eens is. Voor het rendement van een spaarvermogen is het leveren van ‘tegenbewijs’ heel simpel m.b.v. bankafschriften (waar de Belastingdienst overigens al over kan beschikken). Zulk een correctiemogelijkheid is (was ?) bij de IB toch ook gebruikelijk, als de Belastingdienst, bij gebrek aan data, een fictieve IB-aanslag oplegde? Het hanteren van een fictieve bepaling van het rendement, zonder mogelijkheid tot correctie, is toch het hek van de dam, want eenmaal toegestaan, toelaatbaar voor allerlei soorten belasting? Dan krijgt de staat toch veel te veel (oncorrigeerbare) macht. En verder: Nederland kent toch geen vermogensheffing, maar uitsluitend een vermogensrendementsheffing? . Door een fictief rendement van te voren vast te leggen, wordt via een omweg de rendementsheffing alsnog een vermogensheffing en dat is toch tegen de (geest van de) wet?
    Hoe kan het dat deze pertinente onjuistheid in de belasting-uitvoering nog nooit door een rechter gecorrigeerd is? Weet iemand of hier al eens een rechtszaak van gemaakt is? Er was toch een club mee bezig? Wat levert dat op?

    • Johan van der Deen schreef:

     Persoonlijk omschrijf ik het als diefstal. Het zal een kwestie van tijd zijn voordat ze fictieve bepalingen gaan doorvoeren op andere belastingen al hoop ik dat het niet gaat gebeuren want dan is inderdaad het hek van de dam. Wat ik nog erger vind is dat de overheid de fictieve rendementen ook nog eens gaan bepalen op basis van de afgelopen spaarrentestanden. Ik vraag me dus af hoe ver deze fictieve rendementen weer gaan stijgen naarmate de rente standen oplopen want die stonden afgelopen jaren toch echt op een dieptepunt. Het is ook niet zo gek dat mensen hun vermogen maar niet meer opgeven om deze belastingen te ontlopen. Nederland kent inderdaad alleen de vermogensrendementsheffing. Voorheen heette dit de vermogensbelasting.

     Ik heb zo geen idee of hier mensen mee bezig zijn om er een rechtszaak van te maken. Maar als het zo doorgaat zal dat vast en zeker niet lang duren. Of het een kans van slagen heeft is dan maar weer de vraag.

  • J. van Megen schreef:

   Wat de overheid uitvoert met de vermogensrendementsheffing is niet meer dan een ordinaire ontneming. De veronderstelling dat burgers met vermogens tussen pakweg 100.000 en 1.000.000 hun rendement grotendeel uit beleggingen halen. is ronduit ridicuul. Arme 65-plusser die zijn eigen pensioenpotje nu ziet leeggeroofd door een graaigrage overheid……

 4. Hans Boutkan schreef:

  De vermogensrendements is voor bele spaarders met ons al lange tijd gemiddeld 120% van het werkelijk genote rendement (rente). Dit is geen belastingheffing maar regelrechte door de Overheid uitgevoerd gelegaliseerde diefstal (of netter: onteigening). Los van de herkomst van vaak zuur verdiende centjes, zou de politiek de vermogens niet mogen belasten. Het is zeker bij spaarders zo dat hierdoor het alsmaar doorwerkende belasting op belasting steed harder uitpakt. En als men dan toch zonodig de spaarders wil treffen, ga dan uit van de werkelijk genoten rente die nota bene bij de fiscus zelf eerder bekend is dan bij de spaarders zelf! Spoedig gaan we richting de 140% belasting over de werkelijke rente en dat allemaal doordat de geldpersen op volle toeren draaien om toch vooral de financiële markten (lees: de beleggers gunstig te stemmen). Belasting betalen vind ik helemaal niet erg, maar dit is je reinste diefstal. Ik weiger dan ook nog langer vermogensrendementsheffing te betalen. Ons spaargeld is bedoeld om van te leven doordat ik vanwege een medische fout maar liefst 70% van mijn inkomen kwijt ben. Daar wordt ook niet naar gekeken.

 5. Hans Boutkan schreef:

  Overigens, klopt uw berekening op de website naar mijn bescheiden niet (meer). De laatste gegevens zijn toch als volgt:
  Het heffingvrije vermogen stijgt naar € 25.000. Het vlakke tarief van 30% blijft gehandhaafd. Het fictief rendement waarover in box 3 belasting wordt geheven (nu 4%) wordt straks jaarlijks aangepast. Voor 2017 komen er drie schijven: het fictief rendement uit op 2,9% voor belast vermogen van € 0 tot € 75.000, 4,7% voor belast vermogen van € 75.000 tot € 975.000 en 5,5% over het meerdere. Voor fiscaal partners gelden deze bedragen per persoon. Dit pakt gunstig uit voor vermogens lager dan € 238.829 (€ 477.657 voor fiscaal partners) en ongunstig voor hogere vermogens.

  • Johan van der Deen schreef:

   Hans, dank voor uw reactie.

   Ik heb naar aanleiding van uw bericht de originele stukken van de belastingdienst er even bij gehaald die gisteren openbaar zijn gemaakt. Volgens mij klopt onze berekening inderdaad niet. Hierbij een voorbeeld berekening zoals in de stukken van de belastingdienst staat vermeld:

   Voorbeeld: Het box 3-vermogen van X bedraagt € 120.000. Het heffingsvrije vermogen bedraagt € 25.000.
   In het nieuwe systeem kan de te betalen belasting als volgt worden berekend:

   R I (spaardeel)
   R II (beleggingsdeel)

   1e schijf
   67% x (100.000 – 25.000) = € 50.250
   33% x (100.000 – 25.000) = € 24.750
   2e schijf
   21% x 20.000 = € 4200
   79% x 20.000 = € 15.800
   3e schijf
   0% x 0 = € 0
   100% x 0 = € 0

   Grondslag sparen en beleggen

   € 54.450
   € 40.550

   Het voordeel sparen en beleggen bedraagt 1,63% x € 54.450 + 5,5% x € 40.550 = € 3118 De te betalen belasting bedraagt 30% x € 3118 = € 935

   Het verschil is dat er ook nog wordt gerekend met het belegginsdeel. Waardoor de berekening niet alleen over 75.000 euro gaat maar ook nog iets complexer wordt. Wij gaan onze formule hier op aanpassen. Dank voor de opmerking!

 6. Hans Boutkan schreef:

  * Bron: FiscAlert — maar volgens mij klopt die berekening ook niet! Het pakt niet gunstig uit voor vermogens lager dan € 477.657 partners. Ik ben al ernstig ziek maar deze ‘onteigening’ wens ik niet langer te betalen. Ik ben dan ook – in afwachting uitspraak massaprocedure aanslag 2014 – bezig met voorbereiding oprichting Spaargeld-BV / AWBZ-BV. Het is geen fraus legis zoals vaak wordt gesuggereerd. Dan zouden de meeste BV’s ook daaronder vallen!

 7. Hans Boutkan schreef:

  Aan Johan van der Deen:

  Leuker kun ze het echt niet maken, gemakkelijker evenmin. Dit is complexer dan het overnemen van de toch al beschikbare WERKELIJKE spaarrente als rendement. Onvoorstlbaar dat Nederland en fiscal top organisaties hiertegen niet in verzet komen. Dit is en blijft je reinste diefstal.

 8. Rene schreef:

  Het zou een goede zaak zijn wanneer een rechter bij een aangespannen zaak over de vermogensrendementsheffing een uitspraak doet m.b.t de verantwoorde redelijkheid in dit heffingssysteem. Alle gegevens m.b.t spaartegoeden en/of beleggingen en ontvangen rente, dividenden en betaalde dividendbelasting zijn bij de belastingdienst bekend- zie de vooraf ingevulde aangifte IB. De voorgestelde nieuwe fictieve rendementen zijn helaas alleen een verschuiving en geen verlaging. Bovendien gaat de belastingdienst er van uit dat iedereen boven de drempel van 100000,- niet meer spaart maar belegd in effecten etc. met alle grote risico’s die hier mee gepaard gaan. Voor mensen die van hun spaargeld hun a.o.w. en pensioen moeten aanvullen is dit geen optie. En zeker niet conform de realiteit! Indien hierover een rechtszaak wordt aangespannen ben hierin geïnteresseerd in de hoop dat de rechter deze rechtsongelijkheid veroordeeld!!

 9. rentenier schreef:

  Eerst klaagde mensen over de vermogensrendementsheffing omdat hij niet representatief was voor de actuele rente. Nu hebben het aangepast, is het weer niet goed, “want nu zou het tarief in de toekomst wellicht misschien theoretisch omhoog kunnen gaan”.

  Tja, zolang mensen belasting moeten betalen, doet de overheid het altijd fout.

  Ik vind deze verandering best schappelijk, want er wordt nu een behoorlijke eerlijke belasting berekend:
  -men betaalt geen belasting over het vermogen, maar over de gratis winst die je er van krijgt. Het tarief is met 30% lager dan andere inkomensbelastingen, dus ik zie het probleem niet.
  -het tarief verandert mee met de actuele rente.
  -het “schijvensysteem” is niet ingevoerd om te nivelleren, maar puur gemaakt omdat mensen met een groter vermogen gemiddeld een hoger rendement behalen.

  Kortom, behoorlijk rechtvaardig. De titel van dit artikel bestempel ik daarom als “krokodillentranen”.

  • johan van der deen schreef:

   Hoi Rentenier,

   Dank voor je reactie.

   “men betaalt geen belasting over het vermogen, maar over de gratis winst die je er van krijgt. Het tarief is met 30% lager dan andere inkomensbelastingen, dus ik zie het probleem niet.”

   Het eerste punt is mij niet helemaal duidelijk. Je betaalt belasting over het deel van je vermogen boven een bepaald bedrag. Als je vermogen aan wordt gevuld met je salaris betaal je daar ook vermogensrendementsheffing over als je boven de gestelde grens zit. Je betaalt dus niet alleen belasting over inkomsten uit bijvoorbeeld aandelen of rente van de bank.

   “het tarief verandert mee met de actuele rente.”

   Klopt, en dat is nu juist het hele probleem. De actuele rente is historisch laag. Oftewel de vermogensrendementsheffing zal alleen maar stijgen. Voor nu gunstig, over enkele jaren niet meer.

   “het “schijvensysteem” is niet ingevoerd om te nivelleren, maar puur gemaakt omdat mensen met een groter vermogen gemiddeld een hoger rendement behalen.”

   Mensen met een groter vermogen zijn voornamelijk ouderen. Deze ouderen stoppen hun geld niet in risicovolle beleggingen omdat ze op oudere leeftijd dit risico niet meer kunnen lopen. Daarnaast heeft de grootte van het vermogen niet zoveel te maken met het behalen van een hoger rendement.

   En daarnaast zijn het allemaal fictieve rendementen. De mensen die helemaal niet beleggen maar wel een groot vermogen hebben mogen straks een heleboel geld gaan inleveren alleen maar omdat ze een groot vermogen hebben. De overheid weet precies wat de actuele rendementen zijn en hoeveel er wist gemaakt wordt. Dit moet iedereen namelijk opgegeven bij de belastingdienst. De meest eerlijke manier om te belasten is door te belasten op daadwerkelijke behaalde rendementen en niet door maar wat fictieve getallen te noemen die voor een groot deel van de mensen helemaal niet representatief zijn.

   • tibi schreef:

    hij bedoelt dat je 30% belasting betaald niet over je vermogen maar over de winst van je vermogen. dus in box 1 betaal je belasting over de winst van je arbeid (loon bijvoorbeeld) en in box 3 over de winst van je geld (rente bijvoorbeeld). dat betaal je elk jaar omdat je geld elk jaar nieuw geld voor je verdiend.

    • Johan van der Deen schreef:

     Hoi Tibi,

     Dank voor je reactie 🙂

     Maar dan wordt er vanuit gegaan dat al het geld boven de vermogensgrens “winst” is. Terwijl een groot deel van de mensen hun geld niet investeert Van winst is dan geen sprake. Veel mensen met een gespekte spaarrekening leveren elk jaar geld in als ze niet investeren.

 10. H.L. van VRIESLAND schreef:

  WAAROM WORDT ER GEEN RENDEMENTSHEFFING OVER DE ONDERLIGGENDE BEDRAG VAN DE PENSIOENEN GEHEVEN STEL IEMAND HEEFT € 1000000.00
  GESPAARD EN 52% BELASTING BETAALD , IEMAND MET PENSIOEN HEEFT BELASTINGVRIJ 1700000.00 GESTORT BIJ EEN PENSIOENPOT /VERZ BIJ HET VERERVEN ONTVANGT DE OVERHEID OOK NOG 20% BELASTING

 11. Louis van gaal schreef:

  Lees (een samenvatting van) het boek van Thomas pikkety, daarin wordt duidelijk uitgelegd waarom dit juist wel een heel goed idee is.
  Ter verduidelijking, ik ben geen sp-er en heb hetzelfde doel als jullie, namelijk financiële onafhankelijkheid

  • Johan van der Deen schreef:

   Dank voor je reactie.

   Zou je in het kort kunnen uitleggen waarom dit juist wel een goed idee is? Het is nogal een dik boek om even snel door te lezen 😉

 12. Piet schreef:

  In elk geval dient het onderscheid tussen SPAARGELD en BELEGINGEN weer worden ingevoerd.

  Totdat de Hoge Raad beslist, leggen we belastingaanslagen op waarbij we uitgaan van 4% rendement over uw spaargeld. Ontvangt u een aanslag, dan moet u die betalen.’ http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/niet_met_ons_eens/bezwaar/bezwaar_tegen_gebruikt_rendement_over_uw_spaargeld

  “Vindt de Hoge Raad dat wij onterecht uitgaan van een rendement van 4% over uw spaargeld?” SPAARGELD https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-31329.html

 13. Robert schreef:

  Het is gewoon reinste diefstal.
  Als overheid mag je niet verwachten dat rijken alleen maar in aandelen beleggen. Hoe is het als je een crash meemaakt en 20% keldert?
  Het fictief rendement moet voor iedereen gelijk zijn. In dit geval 0.87%
  Ook kan je afvragen hoe het fictief rendement is berekend. Welke bank?
  Het is graaien en graaien en geld geven aan de verkeerde instanties om over de balk te gooien.

 14. Joop schreef:

  Nou weet ik waar de letters VVD voor staan,
  Vuile Vieze Dieven!

 15. Vanem schreef:

  De Belastingdienst heft (en hief) onterechte (vermogens)belasting over inkomsten die fictief worden (en werden) bepaald en dus maar zelden de werkelijkheid zelfs maar zullen benaderen. Hoe bestaat het dat onze Overheid zo’n in elkaar gefutseld systeem mag hanteren? En durft hanteren? Het is de hoogste tijd dat een deskundige rechter over deze handelwijze een oordeel over velt. Wat onze volksvertegenwoordiging in deze tot nu heeft gepresteerd, grenst aan het ongelofelijke..

 16. R. de Boer schreef:

  Het is pure diefstal!!!

 17. Gerard schreef:

  Beleggen in fysiek goud en zilver komt erg weinig aan bod. Toch is dit het beste alternatief. Op je vermogen verlies je dus altijd. Pure diefstal. Koop fysiek gouden munten en leg het zelf in de kluis. Aankopen onder de 20.000 euro blijft het buiten de registratieplicht bij de belastingdienst. Vergeet hierbij ook niet dat je vermogen ook door successierechten, sterfbelasting, wordt gestolen bij overleiden. Fysiek goud is het antwoord. De rendementen liggen een stuk hoger dan bij aandelen.

 18. luuk schreef:

  via beleggen op de beurs kun je een veel hoger rendement halen dan met sparen.
  Vraagje : waarom stallen banken geld bij de ECB tegen negatieve rente i.p.v. aandelen te kopen.. Levert volgens Wiebes c.s. veel meer op. ( indien dit volgens een wet niet mag dan zou die wet moeten worden veranderd toch?)

 19. Iwan schreef:

  Belasting op werkelijke “inkomsten” uit spaargeld en investeeringen is in eene zin OK. Maar iedere politie roept mensen om eigen verantwoordelijkheden te nemen – en als je dat doet wordt je gestrafd op basis van fictieve berekeningen. Diefstal is een veel te milde beschrijving hiervan

 20. Johan van der Deen schreef:

  Het artikel is bijgewerkt met belangrijke informatie. Er is begin september een rechtszaak aangespannen door een aantal belastingbetalers. De uitspraak is uiterlijk 19 oktober 2016.

 21. Jasper schreef:

  In het artikel staat “nadelig voor iedereen” en ook wordt er gesproken over “kleine spaarders”. Als je als spaarder een kapitaal hebt van onder de EUR 25.000,-, dan wordt je toch niet geraakt door de wetswijzigingen en hoef je toch geen VRH te betalen?

  • Johan van der Deen schreef:

   Hoi Jasper,

   Klopt, onder de 25.000,- hoef je geen VRH te betalen. In dat opzicht is de titel niet helemaal correct. Er wordt bedoeld “nadelig voor iedereen met een vermogen”.

 22. Merel schreef:

  Is er al een uitspraak bekend over de rechtzaak die de Bond voor Belastingbetalers heeft aangespannen mbt de vermogensrendementsheffing? 19 oktober is verstreken, ik kan helaas NERGENS iets vinden hierover. Je zou bijna denken dat het verzwegen wordt……

  • Johan van der Deen schreef:

   Hoi Merel,

   Ik heb even rondgekeken maar ik kan ook nergens iets vinden. Ik heb een aantal nieuwssites de vraag geteld of ze hier misschien meer over weten. Zodra ik meer weet zal dit artikel aangepast worden!

 23. J. Henzen schreef:

  De Belastingdienst is één groot roversnest! Zij weten nl. precies -volgens opgave van de banken- hoeveel rente ik jaarlijks ontvang. En die kunnen zij – terecht of onterecht – belasten. Maar zij gaan uit van een fictief rendement! Waarom? Om de burgers die spaarzaam leven te bestelen. Straks gaan zij nog invoeren dat ze uitgaan van een fictief inkomen b.v. twee ton. Dat is toch net zo absurd? Van de burger wordt verwacht dat hij EERLIJK belastingaangifte doet!! En de Belastingdienst zelf? Die liegt en bedriegt door uit te gaan van een fictieve rente -in mijn geval- van 4% en in 2017 van 4,7% rente. Schandalige vertoning en diefstal pur sang.
  Afschaffen die absurd oneerlijke vermogensrendementsheffing!!!

 24. Annet schreef:

  Is er nog steeds geen uitspraak in die rechtszaak die 19-10 verwacht werd?

  • Johan van der Deen schreef:

   Helaas nergens een uitspraak te vinden. Waarschijnlijk is deze uitspraak achter gesloten deuren gebleven. Niet geheel onverwacht.

   • Terry van den Berg schreef:

    De uitspraak kan je wellicht opvragen bij de desbetreffende instantie? HR/Hof/Rb? En anders in beroep tegen feit dat ze niet willen afgeven.

 25. mark schreef:

  de echte rijke mensen kopen kunst !!!! en oldtimers !!! en betalen niets!!!! of doen bv’s..
  ben wel benieuwd naar het spaarboekje van de politiek…….(wachtgeld regeling…enz.)
  en
  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/onbegrip-over-belastingcompensatie-voor-de-koning
  http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/rutte-houdt-vast-aan-15-miljoen-salaris-voor-amalia
  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2015/10/06/rijken-vvd-ers-en-koningshuis-ontduiken-straffeloos-belasting-voor-miljarden-nl-is-een-schurken-staat/
  http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/dit-verdienen-de-leden-van-het-koningshuis-en-hier-geven-ze-het-aan-uit
  lijkt me ook onwenselijk, de burger is altijd de lul
  Rutte is volgens mij een eng ventje, wilders is een lul maar dat is tenminste direct duidelijk!

  dat we met z’n alle voor een eerlijk Nederland moeten staan onderschijf ik helemaal geen armoede! en ik wil daar best aan meebetalen
  maar dan ook echt iedereen, dus ook die omhoog gevallen klojo’s met geld in kunst en oldtimers en enge bv’s
  en brievenbus firma’s opzouten

  en als dan dat dure schip van de Bea en zijn dure vliegtuig de container in moet top!!
  wij leveren ook in, of zijne Koninklijke hoogheid betaald het lekker zelf

 26. H.L. VAN VRIESLAND schreef:

  waarom moet over pensioen gelden geel rendement heffing betaald worden plus hiervan is nog geen belasting betaald iemand die geen pensioen heeft en wel gespaard heeft over het gespaarde bedrag wel inkomsten belasting betaald!!!! dit is onredelijk nee zeer onredelijk zelfs diefstal.

 27. Johan van der Deen schreef:

  Update 12/01/2017: Rechtzaak verloren!

  De aangespannen rechtzaak tegen de vermogensrendementsheffing is verloren door de aanklagers. De hoofdreden is dat de rechtbank het niet onmogelijk acht om een 4% rendement te behalen op lange termijn. Hoe je dat precies moet doen vertellen ze er natuurlijk niet bij.

  De blog is aangepast met nieuwe informatie en twee linkjes naar de volledige uitspraak van de rechtbank.

  • Jan Prins schreef:

   De redenering in de uitspraak doet sterk denken aan hoe woekerpolisaanbieders in het verleden het bestonden om ‘doorlopende kosten’ van je tegoed af te trekken ongeacht de opbrengsten, zodat uiteindelijk de hele polis leeggetrokken kon worden!
   Wat ik verder nooit hoor is dat Willem Vermeend destijds met die 4% kwam omdat dat een renteniveau was dat IEDERE burger met een WEINIG inspanning kon behalen. Spaarrentes bereikten toen de 5%, men hoefde eventueel slechts van spaarbank te wisselen. Als aan dit uitgangspunt niet getornd was, bijvoorbeeld door jaarlijks het ´gemakkelijk te behalen rendement´ aan te passen aan de dan geldende omstandigheden, dan was er helemaal NIETS aan de hand geweest! Dan was belastingheffen nog een eerzaam en rechtvaardig beroep geweest. Nu komt het in box 3 vooral neer op onteigening. Een sterk bloeddrukverhogende constatering.

  • Roel schreef:

   Deze week een uitspraak van de rechter waarbij een aanklager in het gelijk gesteld is. Klacht was: 96 % van mijn rendement gaat op aan belastingbetaling vanwege de forfaitaire heffing. Rechter heeft echter ook aangegeven dat de overheid niet schuldig is en niet met terugwerkende kracht hoeft te acteren. Ze wordt wel opgeroepen een meer redelijk /realistische te introduceren. Oftewel: Wel gelijk krijgen, geen recht kunnen halen

   • johan van der deen schreef:

    Hoi Roel,

    Dat is een interessante uitspraak. Met andere woorden, u heeft gelijk maar we doen er niks aan. Wat kun je daar als burger nu tegen beginnen?

 28. Einstein schreef:

  Zoals duidelijk is zal alleen de overheid hier aan gaan verdienen.

  Tip: haal je geld van de bank en bewaar het op een veilige plek. Heel veel mensen doen dit al. Rente is nu bijna 0% en het mooiste is dat het geld uit het zicht van de belastingdienst blijft. Wil je je dochter geld schenken. Pluk je het uit de kluis en geef je het handje contantje.

  • Jan schreef:

   Als je dochter het geld wil gebruiken heeft ze een probleem. Het is immers zwart geld en ze kan er geen rekeningen mee betalen via de bank. Geen auto, huis of energierekeningen. Wil je zwart geld weer witwassen betaal je een enorme boete.

   Je kunt je dochter jaarlijks € 5.320 belastingvrij schenken of tot € 100.000 ineens als het voor een huis is. Als je wat ouder bent en je hebt aardig wat gespaard en je wilt niet dat de fiscus de erfenis belast, geef dan ieder jaar geld binnen de vrijstelling.

 29. B Maij schreef:

  Ik heb net een nieuwe baan gekregen. Mijn nieuwe werkgever heeft mij een bruto uurloon van 30 euro voorgesteld onder de voorwaarde dat ik hem 60 euro per uur terugbetaal. Want zegt hij, ik heb dat kunstje van de belastingdienst geleerd. Dus ik ben niet de enige.

 30. pieter jan schreef:

  ik vecht al jaren tegen deze heffing maar krijg geen poot aan de grond. Zo’n beetje iedere partij hefet het nu in haar verkiezingsprogramma staan, maar nog wijzigt Wiebes niet naar werkelijk rendement.
  30% van 0,5% rente = 0,15 i.p.v. de hudige 1,2% en dan rekenen we inflatie nog niet eens mee .
  De heffing is dus zo’n 10 x hoger dan wat het zou moeten zijn. Volstrekt onaanvaarrdbaar

 31. Mrgalak schreef:

  Verlaat NL

 32. Jan schreef:

  De berekening stemt niet overeen met die van de Belastingdienst.

  “0.87% over de eerste 100.000 euro = 870 euro”

  De berekening gaat over de eerste 75.000 euro want de vrijstelling wordt afgetrokken. Het belastingspercentage kun je niet zo makkelijk berekenen omdat de uitkomsten van berekeningen in bedragen naar beneden worden afgerond. Als dat niet zo was, zou het percentage 0,86124% zijn, zonder tussentijdse afrondingen.
  (0.67*0,0163 + 0.33*0,0539) * 30 = 0,86124%
  Bij de tweede schijf is het 1,38012%.

  Bij 200.000 is de berekening (alleenstaand) als volgt:
  25.000 vrijstelling
  1 75000 50250 819,08 (819)
  2 75000 24750 1334,03 (1134)
  3 100000 21000 342,30 (342)
  4 100000 79000 4258,10 (4258)
  Totaal: 6753
  30% = 2025 (afgerond naar beneden)

  Jouw berekening geeft 1927,50

  De site van de Belastingdienst heeft een voorbeeldberekeningen 125.000 en 1.250.000. Uitkomsten: 991 en 17.110. Jouw berekening geeft 870 en 17.272,50.

  Het voorbeeld over 125.000 bevat een afrondingsfout in de eindberekening: het had naar 990 afgerond mogen worden.

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/belasting_betalen_over_uw_vermogen/grondslag_sparen_en_beleggen/

 33. Diderick de Roy schreef:

  Hi Johan van der Deen,

  Ben jij de auteur van dit artikel? Misschien handig om voortaan eerst je te verdiepen in de materie voordat je er een stuk over probeert te schrijven. Er klopt namelijk erg veel niet in je artikel. Niet verwonderlijk want je bent ook ‘technical support engineer’ en geen fiscalist.
  Mocht je een korte uitleg willen over hoe de huidige (nieuwe) heffing werkt en hoe de oude werkte, stuur me dan een berichtje.

  Gr. Diderick

 34. A schreef:

  Rente gaat natuurlijk echt niet stijgen, dan valt alles om!
  De euro is niks meer waard.

 35. G. de Bruin schreef:

  Iedereen die voorzichtig met zijn vermogen omgaat schiet er momenteel door de rendementsheffing, die diefstal op klaarlichte dag is, en de inflatie 2,5% per jaar bij in. Niets zou meer eenvoudig zijn dan dat de overheid zou uitgaan van het werkelijke rendement, waarvoor alle gegevens voorhanden zijn, maar dat levert veel minder op dan de huidige fictieve gegevens, die een rechtvaardige en redelijke overheid onwaardig zijn en bij mij elk vertrouwen in en elk respect voor de overheid hebben weggevaagd. Als van veelgebruikers in de zorg 15 euro per jaar extra wordt gevraagd staat heel links Nederland op zijn kop en weet de overheid niet hoe snel zij dit luttele bedrag over alle verzekerden moet omslaan, maar van spaarders kan rustig jaar in jaar uit het honderd- tot duizendvoudige hiervan worden gevraagd zonder dat iemand met gezag of een enkel medium reageert en zonder dat de overheid iets doet. Deze wereld is niets waard. Pas als allen hun spaargeld van de Nederlandse banken afhalen en thuis bewaren of op buitenlandse banken zetten zal de overheid ingrijpen onder druk van de banken. Dat is de enige soort druk waarvoor zij gevoelig is; de goedwillende burgers kunnen in Nederland barsten.

  • SKV schreef:

   Er zijn zeker wel 20 aandelen op te noemen, die een dividendrendement van 4% of meer hebben. Denk aan RDShell(Kon. Olie), Wereldhave, Kasbank, etc..
   Met een dergelijke spreiding loop je het minste risico. Koop es door de weeks (di,wo,do,vr) een FD of een losse Beleggers Belangen voor info over dividend rendement. Of wordt lid van VEB ( plm. € 79,– p.j.) en krijg daardoor maandelijks Effect boordevol informatie over o.a. Dividend. Het gaat allemaal niet vanzelf!

   • johan van der deen schreef:

    Het probleem is dat veel mensen met een vermogen niet beleggen. Ze hebben een vermogen omdat ze dit hebben opgebouwd door de jaren heen. Een rendement van 4% is zeker mogelijk. Echter moet je er ook rekening mee houden dat hier risico’s aan vast zitten. Vermogensbeheerders hebben echt niet altijd het beste met je voor. Je bent simpelweg een klant waar aan verdiend moet worden.

    Zelfs alles uitzoeken is ook een prima optie. Maar hier hebben veel mensen geen tijd voor of begrijpen het niet goed genoeg waardoor ze een groot risico lopen.

    Het enige advies wat je nodig hebt voor een redelijk rendement is investeren in een ETF. Dit is ook het advies wat de beste belegger aller tijden ( Warren Buffet) geeft aan particuliere beleggers.

    Voor de rest heeft G. de Bruin natuurlijk een goed punt. Waarom moet je gestraft worden als je slim omgaat met je geld? Dat komt omdat het monetaire systeem gebaseerd is op schulden. Geld moet wel uitgegeven worden anders valt de hele economie om. Het is ook een illusie dat iedereen er financieel gezond voor kan staan (lees zonder schulden). Het is een corrupt systeem waarbij de mensen aan de top baat bij hebben.

 36. Roel schreef:

  Ook te bewonderen op websites als beleggen.nl, beursgorilla etc. Tot de betere dividend-uitkeerders behoren veel vastgoedbeheerders (7-12 % dividend per jaar). Daarnaast werd in een aantal nieuwjaarstoespraken over 2018 aangegeven dat de vastgoed sector wel een aantrekkelijke beleggings-sector kan zijn. Beleggen daarin de laatste jaren deed je alleen voor het dividend, niet echt voor de koers. Wie weet keren de kansen.

 37. harryjim598@gmail.com schreef:

  Hallo,
  heb je dringend krediet nodig? Zo ja, dan kunt u vandaag contact met ons opnemen via:

 38. harryjim598@gmail.com schreef:

  Heeft u een dringende lening om uw financiële problemen op te lossen nodig hebben en ook om te investeren in uw bedrijf of verhogen? Uw zakelijke faciliteiten als ja dan contact met ons op via e-mail:

 39. Hans schreef:

  Zoals gesteld is het voor 60 plussers die zelf voor hun pensioen voorziening gezorgd hebben welhaast onmogelijk om een rendement van boven de 4% te behalen . Ik ben zelf een ‘rustende ‘ondernemer en heb mijn eigen pensioen bij elkaar gespaard , als AOW aanvulling en als overbrugging naar de AOW leeftijd . De helft van mijn spaar centjes belegt met een horizon van ca 10 jaar en de rest (helaas) renteloos op de bank . Vergeten wordt bij aankoop van hoog dividend aandelen dat een hoog dividend niet gewaarborgd is en ook loop je risico op koersverlies . KPN gaf altijd een leuk dividend met een stabiel koers niveau maar zakte een eens naar 0 en tot overmaat van ramp halveerde ook de koers . Dat risico loop je ook . Wat betreft aandelen in onroerend goed ; zakelijk onroerend goed was niet altijd een goede belegging de laatste jaren (leegstand !) en onroerend goed in de Retail is nog steeds risicovol . Door de jaren heen ga ik de door de overheid beoogde rendement dan ook zeker niet halen . Afschaffing van belastingheffing op reeds belaste spaargelden is het rechtvaardigste , daarna heffing op behaalde rendementen . En aan al degene die mij nu vertellen dat een rendement van netto 4.7 % haalbaar is ; vertel mij waar zonder dat ik dadelijk het risico loopt droog brood te moeten eten want dat wil je toch ook niet na 40 jaar hard werken ……..

 40. DutchDGI schreef:

  Beste Hans,

  Ik raad je aan om voor hoger dividend (zeg meer dan 4 %) vooral naar Amerikaanse aandelen te kijken, vooral naar de betere Real Estate Invement Trusts (REITs; bijv. Realty Income, W.P. Carey, Simon Property of Iron Mountain), Business Development Companies (BDCs; bijv. Main Street Capital), en blue-chips als Kimberly-Clark, Exxon-Mobil, Dominion Resources of Enbridge. Dit zijn allen bedrijven die al vele jaren (soms decennia!) hun dividend jaarlijks verhogen. Amerikanen hechten grote waarde aan (stijgend) dividend, veel meer dan in Europa. Los van de (korte-termijn) aandelenprijzen ontvang je ieder kwartaal (of zelfs maandelijks) je cash dividend (na automatisch aftrek van 15 % U.S. dividend tax; wat weer te verrekenen is met je belastingaangifte) op je beleggingsrekening., wat je dan weer kunt herinvesteren of opnemen. Zo wordt de dividend ‘sneeuwbal’ ieder jaar steeds groter (herinvesteringen en dividendverhogingen). Als je zo’n 4 tot 7 % aan dividend ontvangt, hoeven de aandeelprijzen niet veel te stijgen om zo meer dan 10 % aan totaal rendement (koerswinst + dividend) te halen. Houd dat zo’n 20 jaar vol en je hebt een flink vermogen en passief inkomen opgebouwd!

  Zelf volg ik deze beleggesstijl, genaamd ‘dividend growth investing’ (DGI), sinds augustus 2015 en haal gemiddeld zo’n 10 tot 15 % netto rendement per jaar (21 % in het geweldige 2017) . Zodra een volgende recessie aanbreekt zullen alle aandelen (qua prijs) natuurlijk keihard geraakt worden, dus daar moet je een strategie voor bepalen (bijv. gewoon passief vasthouden en je dividend blijven ontvangen, of actief proberen de markt te timen). Maar zelfs inclusief correcties, crashes en recessies zul je op langere termijn (meer dan 10 jaar) een prima rendement hebben, zeker als je bijkoopt of herinvesteerd bij gedaalde aandelenprijzen.

  Wil je het nog veiliger spelen, kijk dan ook naar preferente aandelen (preferred stock); minder kans op groei, maar veel minder volatiele prijzen en het dividend is nog veiliger. De volgende stap qua veiligheid is natuurlijk obligaties (bonds), maar die leveren momenteel nauwelijks rendement (na inflatie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Financieelonafhankelijkworden.nl maakt gebruikt van cookies: Meer informatie