Armoede in Nederland is onmogelijk

Misschien ken je het televisieprogramma “Een dubbeltje op zijn kant”. In dit programma gaat John Williams op zoek bij mensen en gezinnen die diep in de schulden zitten. Zodra deze mensen gevraagd wordt hoe het komt dat ze zo diep in de schulden zitten geven ze vaak andere mensen of omstandigheden de schuld. Of ze weten het gewoon niet. Je zou verwachten dat iemand met torenhoge schulden in armoede leeft maar dat is vaak niet het geval.

De mensen uit het programma hebben allemaal een aantal dingen gemeen:

 • Ze hebben geen idee hoeveel geld er binnenkomt
 • Ze hebben geen idee hoeveel geld ze uitgeven
 • Ze maken altijd een schatting van hun uitgaven die in de praktijk altijd hoger uitvallen
 • Ze hebben geen idee hoe ze uit de schulden kunnen komen
 • Geven iedereen en alles de schuld behalve hunzelf

De oplossing is dus heel simpel:

 • Zorg ervoor dat je weet hoeveel geld er binnenkomt
 • Zorg ervoor dat je weet hoeveel geld je uitgeeft
 • Als je bovenstaande twee punten weet hoef je nooit meer te schatten
 • Geef jezelf de schuld van je problemen, niet iemand anders

Van deze punten is de laatste misschien wel de belangrijkste. Geef anderen niet de schuld van jouw problemen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je acties. Iemand die werkloos thuis zit geeft vaak de schuld aan de arbeidsmarkt of een crisis. Iemand die niet kan afvallen geeft de schuld aan McDonalds of verzint smoesjes om niet te gaan sporten. Iemand die longkanker krijgt door teveel roken geeft de schuld aan de sigarettenfabrikant.

In al deze gevallen zit het probleem bij de mensen zelf. Ook in het programma een dubbeltje op zijn kant hebben de mensen hun eigen problemen veroorzaakt. Sommige gezinnen verdienen letterlijk duizenden euro’s per maand. Maar toch geven ze nog meer uit. Inzicht in de financiën is van groot belang. Helemaal als je financieel onafhankelijk wilt worden. Aan het einde van deze blog vind je een paar simpele stappen die iedereen kan toepassen om een gezonde stabiele financiële situatie te creëren.

Armoede is een begrip wat je steeds vaker hoort/leest. Mensen in financiële nood die niet meer rond kunnen komen. Maar is in een welvarend land als Nederland armoede wel mogelijk? Is het wel of niet leven in armoede niet gewoon een kwestie van goed omgaan met geld?

Bewust maken

In het programma proberen ze voornamelijk de mensen bewust te maken van hun fouten. Maar sommige mensen hebben een bepaalde levenswijze die ze hun hele leven al volgen. Probeer dat maar eens te veranderen in een paar weken tijd. De gesprekken beginnen vaak begripvol maar naarmate er verder wordt gekeken naar de financiën en wat deze mensen fout doen worden de gesprekken minder begripvol.

Sommige mensen kunnen er ook niet tegen dat iemand anders hun vertelt dat ze iets niet goed doen. Ze verzinnen allerlei smoesjes om maar in hun oude levensstijl te blijven hangen. Het is daarom van belang dat ook vrienden en familie deze mensen er op wijzen dat ze verkeerd bezig zijn.

In vele gevallen zijn er ook leningen afgesloten bij ouders of andere leden van de familie. Daar is natuurlijk niks mis mee zolang je het geld terug kunt betalen. Het is ook de taak van de ouders om hun kinderen te beschermen tegen financiële problemen.  Geld lenen of geven is bijna nooit de oplossing. De mensen die het geld ontvangen zien dit als een soort van vangnet. “Als het toch misgaat kan ik altijd nog bij mijn ouders terecht” denken ze dan.

Iedereen wil zijn kinderen natuurlijk zo goed mogelijk helpen. Op financieel gebied loopt dit vaak uit op kleine of grote familieruzies. Dit zie je ook vaak gebeuren bij een grote erfenis. Het geld moet verdeeld worden en iedereen wil het grootste deel. Familieleden die het niet eens zijn met het testament van de overledene. En dat allemaal voor een paar centen. Als je je financiële zaken op orde hebt heb je helemaal geen erfenis nodig.

Mocht je kinderen hebben die regelmatig om geld vragen is het belangrijk om “nee” durven te zeggen. Ook al zitten ze in een benarde situatie, structureel geld geven of lenen is geen oplossing. Het probleem zit niet in de hoeveelheid geld wat er binnenkomt maar hoeveel er wordt uitgegeven.

Bewust financieel onafhankelijk worden

Net als de mensen uit het programma een dubbeltje op zijn kant bewust moeten worden van hun eigen acties kun jij er ook bewust van worden dat financieel onafhankelijk worden ook voor jou een optie is. Je hoeft niet slim te zijn of veel geld te verdienen. Iedereen kan financieel onafhankelijk worden. Maar kan het soms even duren voordat het kwartje gaat vallen. Dat betekent dat je anders moet gaan denken dan alle mensen om je heen. Bijna iedereen werkt voor iemand anders maar van al deze miljoenen mensen is er bijna niemand financieel onafhankelijk.

Het belangrijkste is dat je weet dat je een keuze hebt. Mensen denken vaak dat er maar één levenswijze bestaat. Namelijk werken voor iemand anders tot je pensioen, geld uitgeven aan de dingen die belangrijk zijn en hopen dat je op het einde van de rit nog een paar zakcentjes overhoudt. Hoeveel mensen kunnen na hun pensioen rondkomen als de AOW niet meer zou bestaan? Bijna niemand!

De overheid weet heel goed dat het grootste gedeelte van de mensen niet met hun geld om kunnen gaan. Dat is exact de reden dat de AOW bestaat en je verplicht mee moet doen met een pensioensregeling. Zou de AOW of pensioen niet bestaan dan geven mensen al hun geld uit voordat ze met pensioen kunnen en hebben ze na hun pensioen helemaal niks meer om uit te geven. De AOW is een vangnet voor de mensen die niet goed met hun geld omgaan. Het grootste gedeelte van de ouderen heeft de AOW nodig om te kunnen overleven. Oftewel deze mensen zijn afhankelijk van de overheid voor genoeg inkomsten. Veel mensen vinden het de normaalste zaak van de wereld. Maar in de praktijk ben je gewoon een slaaf van de overheid die jouw leven bepaalt totdat je sterft. Draaien ze de geldkraan dicht hebben veel mensen een heel groot probleem.

Hetzelfde verhaal met de hypotheekrenteaftrek. Veel mensen kunnen in een huis wonen omdat ze hypotheekrenteaftrek terug krijgen van de overheid. Draait de overheid deze geldkraan dicht kunnen tienduizenden gezinnen hun woonlasten niet meer betalen. Je bent dus behoorlijk afhankelijk van de overheid, je hele leven lang. Maar dit bepaal je natuurlijk helemaal zelf. De eerste stap is dat je er bewust van wordt dat je een keuze hebt.

Bewust worden van de mogelijkheden

De mogelijkheden zijn eindeloos. Miljonair worden, geld verdienen zonder er voor te hoeven werken, financieel onafhankelijk worden voor je 40ste.  Het is allemaal mogelijk. Veruit de meeste mensen kiezen de makkelijkste weg: werken voor iemand anders. Maar is het wel echt een keuze als je niet weet dat er andere mogelijkheden zijn? Dat niemand in je omgeving deze mogelijkheden benut wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn.

Miljoenen mensen werken voor iemand anders. Het wordt bijna door je strot gedrukt op school en je hebt het zelf niet eens door. Werken voor iemand anders wordt je aangeleerd op school, door je ouders en door iedereen in je omgeving. Laat ik vooropstellen dat er met werken voor iemand anders niks mis is! Maar dat bijna iedereen zo leeft is geen toeval. De overheid heeft hier een behoorlijke invloed op. Je denkt dat er maar één keuze is: het zoeken van een baan/beroep wat bij je past. Dit is het hoofddoel van een school/opleiding. Je opleiden om een bepaald beroep uit te kunnen voeren.

De overheid wil helemaal niet dat je er bewust van wordt dat je nog veel meer geld kunt verdienen op andere manieren. Waarom leer je tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld helemaal niks over geld op school? Waar komt geld vandaan? Hoe kun je van geld meer geld maken? Hoe kun je geld het beste investeren? De hele wereld draait om geld maar je leert er helemaal niks over op school. Het is niet voor niets dat je dit niet leert op school. Het is geen hogere wiskunde. Het zijn simpele principes die iedereen makkelijk kan toepassen. Waarom leer je dit dan niet op school? Omdat de overheid niet wil dat je hier bewust van wordt. Want als iedereen er bewust van wordt stort de hele economie in.

Werken voor geld is trouwens helemaal niet erg en kan zelfs erg leuk zijn. Financieel onafhankelijk worden heeft dan ook niet zozeer te maken met of je werken voor geld niet leuk vindt maar dat je de keuze hebt in wat voor werk je doet. Iemand die financieel onafhankelijk is hoeft niet meer te werken voor geld. Oftewel deze persoon kan helemaal zelf bepalen wat voor werk hij wil doen.  Iemand die niet financieel onafhankelijk is en met tegenzin naar zijn werk gaat heeft deze keuze niet. Financieel onafhankelijk worden geeft je de ultieme vrijheid zonder je zorgen te maken over geld.

Armoede in Nederland is onmogelijk

In een welvarend land als Nederland is het bijna onmogelijk om “arm” te zijn of te leven in armoede.  Afgezien van (aangeboren)ziektes, ongelukken of andere omstandigheden zijn het in 99,9% van alle gevallen verkeerde financiële keuzes die iemand “arm” maakt of in armoede leeft. Hier heb je lang niet altijd zelf invloed op. Stel je ouders hebben totaal geen financieel inzicht dan is de kans groot dat je eigen financiën ook niet op orde zijn.

Er zijn vele arme gezinnen in Nederland. De vraag is echter hoe komt dat? Verdienen deze mensen zo weinig of kunnen ze niet omgaan met geld? Stel we nemen een gezin uit het programma een dubbeltje op zijn kant met een schuld van €40.000. Zijn deze mensen dan arm ongeacht hun inkomen? In de definitie leef je in armoede als je niet meer in de basis behoefte kunt voorzien. Maar heeft dat iets te maken met het inkomen of de uitgaven?

De armoedegrens (volgens Wikipedia) is het inkomen dat iemand minimaal nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften. Maar dat is nogal een ruim begrip. Je kunt zelfs financieel onafhankelijk worden met een inkomen wat ver onder de armoedegrens ligt. Lees bijvoorbeeld het boek Early Retirement Extreme.

De bijstand voor een alleenstaande (boven de 21) is ongeveer €920. Exclusief alle toeslagen waar een alleenstaande daarnaast recht op heeft. Volgens het Nibud kan iemand met €0 inkomen/vermogen en huur moet betalen van €500 per maand €235 aan huurtoeslag en €83 euro aan zorgtoeslag aanvragen. Ben je alleenstaande ouder (boven de 21) is de bijstandsuitkering €920 en komt daar €342 aan kindgebonden budget en €65 aan kinderbijslag bij. Uitgaande van een alleenstaande (ouder dan 21) met één kind onder de 21 wonende in een huurwoning van €500 krijgt deze persoon per maand  €1645(!). Tenminste volgens de berekening bij het Nibud.

Is armoede wel mogelijk als je deze bedragen ziet? Mensen die geen of weinig inkomen hebben kunnen gebruik maken van een sociale huurwoning, de voedselbank, kunnen schulden kwijtschelden en subsidies aanvragen voor bijvoorbeeld sport. De voorzieningen, subsidies en toeslagen voor mensen die volgens de begrippen in armoede leven zijn behoorlijk. Dit verschilt natuurlijk per situatie en niet iedereen heeft het even makkelijk. Een sociale huurwoning vind je niet zomaar en het kwijtschelden van schulden komt ook niet vaak voor. Desondanks is het vrijwel onmogelijk om in Nederland in armoede te leven.

Armoede is daarom ook een begrip wat in Nederland eigenlijk niet van toepassing is. Ook al heb je geen werk of inkomsten, de overheid zorgt voor een stabiel inkomen. Het is een kwestie van goed omgaan met geld en letten op de uitgaven. Het probleem is dat mensen die denken dat ze in armoede leven de basisprincipes van rijkdom niet toepassen. Dat kunnen ze zichzelf ook niet kwalijk nemen wat ze kennen deze principes niet. Er is ook niemand die ze deze principes aanleert. Armoede zal daarom altijd een begrip blijven in Nederland.

De rijken worden rijker

Onlangs verschenen in het nieuws verschillende berichten over het feit dat 1% van de superrijken meer geld (middelen) bezitten dan de helft van de gehele wereldbevolking. Er wordt natuurlijk direct gesproken over de scheve verhoudingen en dat arme mensen alleen maar armer worden. Wat ze er echter niet bij vertellen is dat de meeste mensen arm zijn omdat ze niet om kunnen gaan met geld. Dat is ook niet zo gek want waar heb je precies geleerd om met geld om te gaan? Waarschijnlijk van je ouders. Wat nu als je ouders niet met geld om kunnen gaan?

Op school leer je ook niks over geld. Sterker nog, je moet tegenwoordig eerst een lening afsluiten om je studie te bekostigen. Kun je rijke mensen verwijten dat ze wel om kunnen gaan met geld en daardoor veel geld verdienen? Het probleem zit niet bij de rijke mensen, het probleem zit bij de “arme” mensen. Hoe meer geld mensen uitgeven hoe armer ze worden. Hoe meer geld arme mensen uitgeven hoe rijker de rijke mensen worden.

Het is ook niet zo gek dat er relatief gezien weinig rijke mensen zijn. Alle andere mensen die werken (de loonslaven) voor de rijke mensen. Vervolgens kopen ze tijdens hun vrije tijd ook nog eens producten/diensten van deze rijke mensen. Het gat wordt dus alleen maar groter. Is dat nu een probleem van de rijke mensen die weten hoe ze met geld om moeten gaan of ligt dit aan de arme mensen die niet weten hoe ze met hun geld om moeten gaan?

Er is natuurlijk wel een groot verschil tussen armoede in Nederland en armoede in derde wereldlanden of oorlogsgebieden. Deze mensen kun je dan ook niet met elkaar vergelijken. Echter komen genoeg miljonairs uit de armste landen van de wereld. Arm zijn heeft niet altijd iets te maken met het land waar je geboren bent maar is wel een grote factor die meespeelt.

Als iedereen in Nederland de informatie die je op deze website kunt vinden zal toepassen zal de hele economie instorten en zullen vele bedrijven hun deuren moeten sluiten. Dat is nogal een uitspraak maar is simpel te onderbouwen. Als iedereen de informatie van deze website zou gaan toepassen in de praktijk dan:

 • Kopen mensen een kleiner huis
 • Lenen mensen minder geld
 • Kopen mensen alleen noodzakelijke dingen
 • Investeren mensen hun geld i.p.v. het uit te geven
 • Lossen mensen hun schulden af i.p.v. geld uit te geven

Oftewel als iedereen zou gaan wonen in de plaats waar ze werken dan heeft een groot deel van werkend Nederland geen auto meer nodig. Als mensen minder geld lenen en hun schulden zo veel mogelijk afbetalen gaan banken failliet. Als niemand meer televisie gaat kijken maar nuttige dingen gaan doen hebben telecombedrijven en programmamakers een groot probleem. Als mensen hun geld investeren in plaats van uit te geven aan nutteloze zaken zullen duizenden bedrijven failliet gaan.

De meeste mensen geven hun geld uit en hebben geen idee waar het gebleven is. Reken voor jezelf eens uit hoeveel geld je de afgelopen 10 jaar hebt verdiend. Tel al je maandlonen van de afgelopen tien jaar bij elkaar op. Hoeveel geld heb je in totaal verdiend en hoeveel daarvan heb je nog op je bankrekening staan? Mijn vermoeden is dat je het grootste gedeelte van je inkomen hebt uitgegeven aan een huis, auto, leningen en andere zaken die je eigenlijk niet nodig hebt. Had je de afgelopen tien jaren 50% van je inkomen kunnen sparen en geïnvesteerd in aandelen dan was je nog maar zeven jaren verwijderd van financiële onafhankelijkheid.

Wist je dat al het geld wat bestaat op de wereld de schuld is van iemand anders? Elke euro die jij op je bankrekening hebt staan is de schuld van iemand anders. Als iedereen zijn schulden afbetaalt bestaat geld niet meer.

Hoe zorg je voor een stabiele financiële basis?

Het programma “een dubbeltje op zijn kant” is eigenlijk meer leedvermaak dan dat je er daadwerkelijk iets van leert. Je krijgt wel een paar tips maar voor meer informatie kun je maar beter op hun website kijken. Daarnaast hebben ze ook een boek geschreven. En je raadt het al, dit boek kost geld. Om de beste tips te lezen over hoe je geld kunt besparen moet je dus eerst een boek kopen… Ik heb het boek niet gelezen maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik weet exact wat er in staat. Alle tips kun je simpelweg vinden op internet. Het gaat ook niet zozeer om de tips. 99,9% van de mensen weten heel goed waar hun geld heengaat en hoe ze geld kunnen besparen. Het toepassen van de tips is waar vaak het probleem zit. Dat is ook de reden dat armoede nog steeds een begrip is in Nederland.

En dat is waar financiële onafhankelijkheid ook om draait. Het ondernemen van actie en de juiste mindset. Een stabiele financiële basis begint bij het bewust worden van je inkomen en uitgaven. De enige manier om daar achter te komen is door daadwerkelijk uit te rekenen wat er binnenkomt en wat je uitgeeft(actie). Zodra het financieel overzicht duidelijk is kun je per specifieke kostenpost kijken of je kunt besparen.

Het zijn vaak geen leuke klusjes om alles tot in detail uit te rekenen maar het geeft je veel inzicht over je huidige financiële situatie. Het is ook de enige manier om dit inzicht te krijgen. Je kunt er steeds voor weglopen, geen zin in hebben of het gewoon doen (mindset).

Als laatste wil ik iedereen een actiepunt meegeven. Hier volgen de eerste basisstappen en actiepunten voor een stabiele financiële situatie:

 1. Maak een volledig jaaroverzicht van je huidige financiële situatie. Dit doe je door alle inkomsten en uitgaven individueel op te schrijven (op papier of in excel).
 2. Ga per kostenpost bekijken hoeveel je kunt besparen.
 3. Onderneem actie! Ga je alleen bekijken hoeveel je kunt besparen of ga je ook daadwerkelijk besparen?

Drie simpele stappen die iedereen kan volgen. Maar verkijk je er niet op, het kan behoorlijk wat tijd kosten om een volledig overzicht te krijgen. Stap 1 kun je doen door in te loggen via internetbankieren en letterlijk alle inkomsten en uitgaven per maand apart te noteren. Doe dit van een heel jaar. Vergelijk daarna voorgaande jaren met elkaar en kijk of je een trend kunt ontdekken. Vaak zal je merken dat het niet uitmaakt hoeveel je verdient. Hoe meer je verdient hoe meer je uitgeeft.

Daarna is het de taak om per individuele kostenpost te bekijken waar je op kunt besparen. Stel je betaalt elke maand €30 euro voor een telefoonabonnement.  Maak je daadwerkelijk elke maand alle belminuten op? Je kunt ook veel groter gaan denken. Heb je alle ruimte in het huis waar je nu woont wel daadwerkelijk nodig? Moet je daadwerkelijk met de auto naar je werk of heb je gewoon geen zin om te fietsen? Hoe groter je denkt hoe meer je kunt besparen en hoe eerder je financieel onafhankelijk kunt worden.

Besparen kun je ook op andere manieren toepassen. Je kan bijvoorbeeld ook besparen door de kachel een graadje lager te zetten of minder lang/kouder te douchen. Besparen wil ook niet zeggen dat je altijd het goedkoopste product moet kopen. Een zuinige wasmachine is bijvoorbeeld duurder in aanschaf maar verdien je over de jaren heen weer terug.

Het belangrijkste blijft natuurlijk het ondernemen van actie. Zonder actie gebeurt er niks. Hoe goed je er ook over nadenkt en hoeveel goede ideeën je ook hebt. Actie ondernemen is de belangrijkste stap ongeacht je doel.

Heb jij al actie ondernomen? Laat het weten in een reactie!Deel dit artikel met je kennissen...Dit vind je misschien ook leuk...

11 reacties

 1. NQ schreef:

  Uitstekend artikel, wel veel informatie (waar je wel 3 blogs over had kunnen schrijven 😉 ).

  Daarnaast ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe je dit zelf nu in de praktijk brengt, en wat jouw financiële prognose dan concreet is. Je geeft hier links en rechts wel voorbeelden aan van dingen die je hebt ondernomen, maar concreet het XXXX gaat er in XXXX gaat er uit mis ik een beetje. Ik begrijp dat dit lastiger is gezien het feit dat je met je volle naam te vinden bent door iedereen, maar het zou juist interessant zijn om jouw ‘reis’ te volgen. Of ik ben niet helemaal de juiste doelgroep, dat kan natuurlijk ook.

  • Johan van der Deen schreef:

   Dank voor je reactie.

   Goed dat je het aangeeft! Toevallig ben ik ondertussen bezig met een nieuwe blog over onze ‘reis’ naar financiële onafhankelijkheid. De reden dat je dit verder niet kunt vinden op deze website komt omdat ons nieuwe project nog volop in ontwikkeling is. Inmiddels zijn we zo ver dat we het verder openbaar zullen maken in de volgende blog. Als je goed zoekt op deze website kun je het project vinden 😉

   Wat betreft mijn inkomen en uitgaven, ik spaar tussen de 50-60% van een modaal inkomen. Maar in de volgende blog ook meer duidelijkheid hierover.

   • NQ schreef:

    Hoi Johan, goed om te horen. Ik heb wel ergens gelezen dat jullie iets had bedacht hadden wat voldeed aan NECST, maar inhoudelijk even gemist wat het was. Maar dat geeft niet, ik wacht het wel af 🙂 Ik ben zelf ook iets aan het opzetten maar mijn idee conflicteert nog met de dimensie ‘time’, omdat het nogal veel van mijn eigen tijd zou vergen. Dus daar moet ik nog wat op vinden…

    • RJ schreef:

     Als je weet wat NECST is behoor je denk ik idd niet tot de doelgroep 🙂
     Dan ben je een gevorderde.

     • Johan van der Deen schreef:

      Zo zou je het inderdaad kunnen zien, als een gevorderde. Maar valt zeker wel in de doelgroep. Ik zie NESCT als de beste en snelste manier om financieel onafhankelijk te worden. Vandaar dat we ook regelmatig artikelen over dit onderwerp schrijven.

    • Johan van der Deen schreef:

     Leuk om te horen dat je zelf ook bezig bent. Time is wat mij betreft in het begin niet heel belangrijk. Elk nieuw project kost tijd. Vooral in het begin ben je veel tijd kwijt zonder dat het iets oplevert. Het uiteindelijk ultieme doel is dat je nieuwe project kan opereren zonder dat je zelf aanwezig hoeft te zijn. Oftewel een asset wordt.

     Is het bijvoorbeeld mogelijk om de werkzaamheden die je moet verrichten uit te besteden aan iemand anders?

 2. Adrie schreef:

  Ik ben zelf in een spannende tijd op weg naar Financieel Onafhankelijk. Mijn auto is al ruim een jaar de deur uit, mijn kosten zijn naar laag. (Mijn kinderen de deur uit :)). Mijn huis staat te koop en er kwam vandaag een bod op. En ik heb een kleine woning (woonboot) gekocht. Nu wil ik de overwaarde van mijn huis in een appartement in de binnenstad steken en verhuren. Daarnaast een campertje en mijn woonboot ook af en toe via Air B&B verhuren. Afgelopen week heb ik een vaste baan afgewezen.. ZZP- nog een paar maanden door, en ben er dan wel klaar mee. O, ja.. ik ben alleenstaande vrouw van 56. Lijkt ’t je te doen??

  • Johan van der Deen schreef:

   Dat is zeker een spannende tijd! Ik ben benieuwd hoe mensen uit je omgeving gereageerd hebben op je keuzes. De kans is groot dat je binnen afzienbare tijd financieel onafhankelijk zult worden en dat ruim voor je pensioen!

   Mocht je daadwerkelijk financieel onafhankelijk geworden zijn horen wij dat graag!

 3. Max schreef:

  Miljarden storten we de grens over, miljoenen nieuwe Nederlanders halen we binnen, terwijl in eigen land sprake is van structurele armoede.In een kenniscentrum voor stedelijke en regionale ontwikkeling en het European Urban Knowledge Network (EUKN) rapport staat, dat 2,5 miljoen Nederlandse onder de armoedegrens leven. Waaronder maar liefst 604.000 kinderen!In ons welvarende land notabene! Het is niet zo dat deze kinderen op straat leven of honger lijden (dat zou er nog bij moeten komen!), maar ze vallen wel buiten de boot.De armoede onder kinderen in Nederland is het afgelopen jaar 2016 toegenomen met 1,3%…De armoede blijft ook,omdat net als in monopolie alle geld stroomt richting diegenen die alles bezitten (bijv. eigenaren van onze schulden, de bezitters van patenten en octrooien) en zij rendement maken met hun vermogen en bezit. De rest van de spelers moet dat toenemende vermogen bij elkaar zien te spelen en hopen dat ze zolang mogelijk mee kunnen doen.Eén van de oorzaken van deze armoede is ook,dat de lasten steeds hoger worden, zonder koopkrachtcompensatie….

  • Johan van der Deen schreef:

   Hoi Max,

   Dank voor je reactie.

   Daar heb je een goed punt. Denk ook aan de vele miljaren die we afdragen aan Brussel en waarschijnlijk nooit meer terug zien. Aan de andere kant is armoede in Nederland niet mogelijk. Zoals genoemd in het artikel krijgen deze mensen een uitkering plus alle mogelijke subsidies en andere kortingen. Van armoede is dan geen sprake meer. Natuurlijk zijn er uitzonderingen.

   Daarnaast is armoede een “vreemd” begrip. Want mensen in armoede hebben welliswaar een laag inkomen maar vaak geen hoge schulden zoals een hypotheek. Die kunnen ze immers met een laag inkomen niet krijgen. Onderaan de streep is het juist de huidige maatschappij die in armoede leeft alleen hebben ze het zelf niet door.

 4. makke schreef:

  Geld op zich gaan lenen is niet slecht of erg, de kunst is van eerst inkomsten te hebben waar je niet moet voor werken en zodanig veel dat die inkomsten de schulden afbetalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Financieelonafhankelijkworden.nl maakt gebruikt van cookies: Meer informatie